Ring idag:

0381-77 39 60

E-post:

info@atollenomsorg.se

För uppdragsgivare

AKTUELLT

Service och stöd

Vi erbjuder stöd och service i gruppbostad för män och kvinnor från 18 år och uppåt med Aspergers syndrom, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1. Två gruppbostäder med  6 rymliga lägenheter i vardera och personal dygnet runt. Vi erbjuder meningsfull gemenskap, arbete, sysselsättning och en aktiv fritid utifrån förmåga och önskemål. Verksamheterna har tillstånd  för vuxna enligt 9 § punkt 9 LSS, personkrets 1.

Våra uppdragsgivare är kommuner, kriminalvård och landsting. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik. Vi har även tillstånd att ta emot brukare som är dömda till LRV, LPT eller kontraktsvård.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Våra unika kärnvärden

HÖG KOMPETENS

Detta innebär att flera av vård- och omsorgspersonalen har akademisk utbildning, övriga gymnasiekompetens. Personalen har i genomsnitt 25 års erfarenhet av målgruppen. Tillsammans kan vi därför erbjuda kvalitativ och säker vård- och omsorg, utöver det vanliga.

KVALITETSSÄKRING

Det innebär att verksamheten tillämpar processer för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, men även säkerställer att krav från kunder och gällande lagar och författningar uppfylls.

INDIVIDANPASSAT

Det innebär att vi alltid utgår från individens behov och önskemål när det gäller utformningen av insatserna.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om våra gruppbostäder.