Ring idag:

0381-77 39 60

E-post:

info@atollenomsorg.se

Lena Hagström
Kund-och placeringsansvarig
lena.hagstrom@atollenomsorg.se
Telefon: 0381- 77 39 65

Logo
Kaserngatan 28, 575 35 EKSJÖ
Styrelsens säte: Eksjö, Org.nr: 556838-4951
www.atollenomsorg.se

Facebook icon

Detta meddelande kan innehålla konfidentiell information och är endast avsett för angiven mottagare.
Om Ni av misstag erhållit detta meddelande ber vi Er kontakta oss omgående.
This communication may contain confidential information and is intended for the addressee only.
If you have received this communication in error, please contact us immediately.