Välkommen till
Atollen Omsorg

Boenden inom LSS.

AKTUELLT

Våra gruppbostäder

Våra tre gruppbostäder Vista, Nova och Astra är belägna centralt i Eksjö. Respektive gruppbostad innehåller 6 lägenheter på 50-60 m2 vardera.

Daglig verksamhet

Sysselsättning och arbetsträning är en viktig och positiv del av livet. Det skapar en identitet, vänskap och samvaro med arbetskamrater, någonting att göra och struktur på dagen.

Fritidsaktiviteter

En sak som är bra med Eksjö är den ständiga närheten till naturen. Du kan vandra på Höglandsleden, bada i alla vackra sjöar, paddla kanot, fiska och det finns flera motionsslingor.

Våra unika kärnvärden

HÖG KOMPETENS

Detta innebär att flera av vård- och omsorgspersonalen har akademisk utbildning, övriga gymnasiekompetens. Personalen har i genomsnitt 25 års erfarenhet av målgruppen. Tillsammans kan vi därför erbjuda kvalitativ och säker vård- och omsorg, utöver det vanliga.

KVALITETSSÄKRING

Det innebär att verksamheten tillämpar processer för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, men även säkerställer att krav från kunder och gällande lagar och författningar uppfylls.

INDIVIDANPASSAT

Det innebär att vi alltid utgår från individens behov och önskemål när det gäller utformningen av insatserna.

Atollen Omsorg

Kort fakta

Atollen Omsorg är ett mindre privatägt omsorgsföretag som erbjuder insatser enligt lagen om stöd och service, LSS. Gruppbostäderna ligger i Eksjö på småländska höglandet, i Jönköpings län. Företaget bildades 2010. Tillstånd finns för tre gruppbostäder, Vista, Nova och Astra.

Vår målsättning är att kunna erbjuda individer med varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Helt enkelt att få möjlighet att leva som alla andra.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om våra gruppbostäder.